Jelenlegi hely

Bölcsődei beíratás a 2018-2019-es évre

A 2018/2019 gondozási évre a bölcsődei beíratás 2018. május 07-én 8.00-17.00 között, illetve 2018. május 8-án 8.00-12.00 között lesz.

Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük – munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok - miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni és igazolni tudják, hogy ők és gyermekük (gyermekeik) pécsi lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

A túljelentkezés esetén a következő, szempontok előnyt jelenthetnek a gyermek bölcsődei felvétele szempontjából:

  • hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű családok,

  • védelembe vétel elrendelése esetén a Család és Gyermekjóléti Szolgálat javaslata,

  • egyedülálló szülő,

  • alacsony jövedelmi helyzet,

  • három-, vagy több gyermek,

  • fogyatékkal élő szülő.

 

A beiratkozáshoz szükség van:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatára,

  • a gyermek TAJ kártyájára,

  • a gyermek és a szülő lakcímkártyájára,

  • valamint a gyermek és a szülő adóigazolványára.

 

A felvétel elbírálásához szükséges egyéb információkat, nyilatkozatokat a szülőknek a helyszínen írásos formában kell megtenniük, melyekről további tájékoztatást a bölcsődevezetők nyújtanak.

A diétás igényű gyermeknek csak szakorvosi javaslattal tudunk speciális étrendet biztosítani, melyhez a legideálisabb feltételeink a Cseperedő (Ajtósi D. u.) intézményünkben biztosítottak.

A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket elsődlegesen a Fészek (Gosztonyi Gy u.) és a Csoda (Apáczai körtér 1.) bölcsődékbe várjuk. Az SNI gyermekek felvételéről – a szakértői vélemény és az anamnézis ismeretében - gyógypedagógus kolléga bevonásával döntünk. A felvételt követően 3 hónap próbaidővel vállaljuk az SNI gyermekek bölcsődei ellátását teljes integrációban, melyről további tájékoztatást bölcsődevezetőink nyújtanak.

A 2018/19 NEVELÉSI ÉVBEN IS SZERETETTEL VÁRJUK A LEGKISEBBEKET.

BÖLCSŐDÉINKRŐL TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

http://www.kszipecs.hu/

 

 

 

 

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!