Jelenlegi hely

Dr. Fazakas Réka Mária

A mindennapi életben egyre több alkalommal találjuk magunkat szembe olyan helyzetekkel, melyekben jogi tanácsra, segítségre lehet szükségünk.
Fazakas Réka Mária ügyvéd vagyok, és – többek között – az alábbi területeken tudok segítséget nyújtani Neked.

 • Családjog 
  Házassági/élettársi vagyonjog, vagyonjogi szerződések, házasságkötés külföldi állampolgárral, örökbefogadás, válás (házassági bontóperek), gyermekelhelyezés, gyermektartás: csupán néhány téma egy hatalmas, mindannyiunk életére komoly befolyással bíró jogterület megannyi érdekes és fontos kérdése közül, melyekben gyakran téves vagy félinformációk nehezítik az eligazodást.
   
 • Öröklési jog
  Hogyan változtak az új Ptk. hatályba lépésével a törvényes öröklés szabályai? Végrendelet, tartási, életjáradéki és öröklési szerződések: mik a különbségek, és mikor melyik lehetőséget érdemes választani? A családi kapcsolatok nem csupán a törvényes öröklésnél jutnak szerephez, a jogterület szorosabban kapcsolódik a családjoghoz, mint gondolnánk: másként öröklünk például, ha házasságban élünk, jelentőséghez jut többek között a végrendeleti és a „szerződéses” öröklés közötti különbség is.
   
 • Ingatlan ügyletek
  Ingatlan adásvétellel, hitelezéssel, CSOK-kal, ingatlan bérbeadásával és bérlésével kapcsolatos tudnivalók: mik az eladó, vevő, bérbeadó, bérlő jogai és kötelezettségei?
  Miben elengedhetetlen és miben érdemes együttműködnünk, egyeztetnünk? Megfelelő felkészülés mellett több kellemetlen meglepetéstől, jogvitától óvhatjuk meg magunkat! 


 


 

 • Vállalkozás indítása
  Sok kismama fog saját vállalkozásba a gyereknevelés mellett. Tanácsot adhatok abban, hogy milyen típusú vállalkozást indítson el, melyik vállalkozási forma milyen felelősséggel jár, vagy hogy a partnerekkel történő szerződéskötésnél, megrendeléseknél mire érdemes odafigyelnünk.
   
 • Követelések érvényesítése, polgári, munkajogi jogviták
  Akár vállalkozunk, akár munkaviszonyban vagyunk, sajnos kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy partnereinkkel, vevőinkkel vagy éppen munkáltatónkkal jogvitánk támad. Ilyen esetben egy felkészült szakember útmutatása elengedhetetlen lehet.
   
 • Fogyasztóvédelem
  Egyre gyakrabban fordul elő (főként az internetes vásárlás elterjedésével), hogy nem azt a terméket vagy szolgáltatást kapjuk, amire számítottunk: ha ismerjük a fogyasztóvédelem eszközeit, könnyebben felléphetünk a jelentős gazdasági fölénnyel bíró szolgáltatóval szemben.
   
 • Kártérítési-biztosítási jog
  A közúti vagy egyéb balesetek, az orvosi műhibából eredő súlyos sérülések komoly megrázkódtatást jelentenek nem csupán az érintett, hanem családja, szűkebb környezete számára is. Tanácsaimmal az ilyen nehézségek esetén is igyekszem segíteni.

Szakterületeimről bővebben honlapomon is tájékozódhatsz!

Jelen fórum a jogszabályi rendelkezések, valamint a joggyakorlat általános bemutatására alkalmas, konkrét ügyben jogi tanácsadás csak személyes konzultáció alkalmával adható felelősséggel. Arra kérlek, hogy kérdéseidet általános formában, a konkrét élethelyzetedtől függetlenítve fogalmazd meg, egyrészt saját személyiségi jogaid védelmében, nem utolsó sorban pedig azért, hogy az arra adott válasz a többi olvasó számára is hasznos lehessen.

Elérhetőségem
E-mail: reka.fazakas.dr@gmail.com

Hozzászólások

Tisztelt Ügyvédnő!

Gyermekelhelyezési ügyben érdeklődnék. Nővérem egyedül neveli a már 7 hónapos kislányát. Az apa nem él velük, munkanélküli, egy minimális gyerektartást fizet. Nővérem most kórházba került, nagyon súlyos betegsèggel és bár biztos megküzd vele, jelezte felém, hogy azt szeretné ha én és édesanyánk nevelné a picit, ha bármi történik vele, nem pedig a gyerek apja és annak családja. Ennek mi hivatalos jogi menete? Tud-e erről valamilyen formában nyilatkozni előre?

Segítségét előre is köszönöm!

Üdvözlettel,

Márton Anita

Kedves Anita!
A gyermek nevelésére, gondozására, a gyermek megélhetéséhez és felnevelkedéséhez szükséges feltételek biztosítására, vagyonának kezelésére, valamint a gyermek törvényes képviseletére a gyermek szülője jogosult és köteles, ezt nevezzük szülői felügyeletnek. A szülői felügyeletet bíróság peres eljárásban szüntetheti meg, de csak abban az esetben, ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését a szülő súlyosan veszélyezteti, ellenkező esetben az apa ezen joga (és kötelessége!) gyakorlásában nem akadályozható. 

Tudom, hogy egy ilyen nehéz helyzetben felmerülhetnek ezek a kérdések, mégis ha megengedik, azt javasolom, hogy elsődlegesen a gyógyulásra koncentráljanak. ​Nővérének mielőbbi felépülést, Önöknek, hozzátartozóknak pedig kitartást kívánok ​a gyógyuláshoz vezető úton! 

Üdvözlettel,

Dr. Fazakas Réka

Kedves Réka!

Nagyon szépen köszönöm a válaszát és a jókívánságokat! Természetesen a gyógyulása a legfontosabb, az egész család ezen dolgozik! 

Kellemes ünnepeket kívánok, Önnek és Családjának!

Üdvözlettel

Márton Anita

Tisztelt Ügyvédnő!

Örökléssel kapcsolatban szeretném a segítségét kérni:

Édesanyám több pénzintézettől 10-12 évvel ezelőtt hiteleket halmozott fel. Ezek között van áruvásárlási hitel (kb 150 ezer); személyikölcsön (kb 250ezer); takarékszövetkezettől felvett hitel (kb 60 ezer); telefontársaság felé történő tartozás (90 ezer); provident kölcsön (40 ezer). Amikor elkezdtek bedőlni a törlesztései ajándékozási szerződéssel a nevemre lett íratva a szülői ház őt illető része. Ezzel egyidejűleg haszonélvezeti jog lett részére bejegyeztetve.

Azzal kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy a fenti tartozások örökölhetőek-e? Ha igen, akkor a hagyatéki tárgyalás során lemondhatnék-e ezekről? Lemondás lehetséges-e úgy, hogy csak az adósságot örökölném, mivel semmilyen tulajdona nincs édesanyámnak? Valamint azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy az állandó lakcímként szereplő, de a tulajdonát nem képező ingatlannál az ingóságokra rendelhetnek-e el végrehajtást?

Válaszát és segítségét előre is köszönöm!
Tisztelettel: Balogh Anna

 

Kedves Anna!

A tartozásokat az örökhagyó örököse ugyanúgy örökli, mint a hátrahagyott vagyontárgyakat. Ha feltételezhető, hogy a hagyaték értékénél magasabb összegű tartozásokat halmozott fel az örökhagyó, akkor az örökösnek érdemes a hagyatéki eljárásban visszautasítani az örökséget, melyre természetesen abban az esetben is lehetősége van, ha kizárólag tartozásokat örökölne. 

Azt is jól tudja, hogy egy végrehajtási eljárás során a végrehajtó az adós állandó lakcímén található ingóságokat lefoglalhatja, végső soron árverés útján értékesítheti is azokat, azzal a feltételezéssel élve, hogy a bejelentett állandó lakóhelyen található ingóságok az adós tulajdonát képezik. Névre szóló számlák, az adós személyétől eltérő tulajdonos létét igazoló egyéb bizonyítékok felmutatásával egy együttműködő végrehajtó esetén már a foglalás is megelőzhető. 

Ha végül mégis olyan ingóságok kerülnének lefoglalásra, melyek nem az adós tulajdonát képezik, a tényleges tulajdonosnak végrehajtási igénypert kell indítania annak érdekében, hogy az ingóságok árverezését megakadályozza. Végrehajtási eljárásban ugyanakkor rendszerint elsődlegesen a rendszeres jövedelem (fizetés, nyugdíj) meghatározott részének letiltása útján kerül a tartozás behajtásra, foglalásra, árverezésre csak a legvégső esetben kerül sor. 

FONTOS!

1. Meghatározott feltételek mellett az adósnak lehetősége van kérelemmel fordulni az végrehajtó felé a tartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezése iránt. Amennyiben az adósnak nincs letiltható jövedelme, és fennáll az ingóságok elárverezésének veszélye, mindenképpen érdemes ezt a lehetőséget megfontolni. 

2. Amennyiben az ajándékozásra már a tartozások ismeretében került sor, a hitelezők pert indíthatnak annak megállapítása iránt, hogy az ajándékozási szerződés fedezetelvonó, így az velük szemben hatálytalan, melynek eredményeként lehetőség nyílhat a tartozásoknak az ingatlanból történő kielégítésére.

Amennyiben akár végrehajtási, akár hagyatéki eljárásban jogi segítségre, képviseletre lenne szükségük, forduljanak hozzám bizalommal.Üdvözlettel,
Dr. Fazakas Réka Mária

Tisztelt Ügyvédnő!

Köszönöm a részletes válaszát, melynek kösönhetően tisztábban látom a dolgokat. Édesanyámnak az egyik tartozása júliusban fog letelni. Gondolom utána a következő végrehajtó kerül sorra a letiltásnál.

Még egy dologban szeretnék tájékoztatást kérni:

Édesanyámnak a családi lakás felére haszonélvezeti jog lett az ajándékozásnál bejegyezve. Valamint 3 éves koromban szüleim egy telket vásároltak a nevemre és erre fele-fele arányban haszonélvezeti jog lett bejegyeztetve. Ezek megváltásával kapcsolatban érdeklődnék.

A lakás piaci áron 4,5- 5 millió forintot ér (édesapámat 3 hónappal ezelőtt veszítettem el, a hagyatéki eljárásnál 6,4 millióra értékelte az ingatlant az önkormányzati adócsoport). A telek 2 milliót ér a rajta lévő tanya miatt. Mindkettőn 50%-ban van édesanyámnak haszonélvezeti joga. 

Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ennek megváltásakor visszamenőlegesen követelhetem-e az elmaradt gyermektartást? 15 éves koromban váltak el a szüleim, bírósági végzés lett a gyermektartásról. Édesanyám nem annak fejében ajándékozta nekem a tulajdonrészét. Ha követelhetek visszamenőleg gyermektartást, akkor azt hány évre (gimnázium után egyetemre mentem 5 év volt), illetve milyen mértékben?
Valamint édesanyám a fenntartáshoz nem járult hozzá egyik "ingatlan" esetében sem. Ezt esetleg van lehetőség visszamenőlegesen követelni? Ha igen, akkor hány évre illetve milyen mértékben?

Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: B. Anna

Kedves Anna!
​Örvendek, hogy segíthettem tisztábban látni a helyzetét! 

Sokat gondolkodtam azon, hogyan válaszolhatnék a második megkeresésére, mivel sajnos az ott felvetett kérdésekre már nem tudok kielégítő "információkkal" szolgálni. Mint az életben előforduló minden helyzet, az Ön által vázolt is rendkívül szövevényes, sok olyan körülménynek van komoly jelentősége, melyet - egyelőre - nem ismerhetek, nem véletlen tehát, hogy problémájára nem tudok ilyen formában megoldást találni. Mindenképpen egy ügyvéd kolléga mielőbbi személyes megkeresését javasolom, illetőleg természetesen én is állok szíves rendelkezésére.

 

Üdvözlettel,

dr. Fazakas Réka

Kedves Réka!

Jelenleg Gyermekgondozást segítő ellátásra vagyok jogosult. Ebből vonnak 10 %-ot nyugdíjjárulék címén. Ha mellette megbízási szerződés alapján dolgoznék, akkor ott már nem kell vonni járulékot? Vagy van még vmilyen költség,  amit vonni kell?

Ha egyéni vállalkozó lennék mellette, akkor kéne fizetnem járulékot vagy nem?

Válaszát köszönöm! 

Üdvözlettel :

S. Edit

 

Kedves Edit!
Gyermeke fél éves koráig keresőtevékenységet nem végezhet. Ezt követően álláspontom szerint KATA-s vállalkozásban érdemes gondolkodnia, ebben az esetben ugyanis nem kell fizetnie azon hónapok tekintetében, amelyekben a teljes hónapra jogosult a GYES(E)-re, feltéve, hogy a bevétel az évi 6.000.000,- Ft-os határt (tört év esetén annak naptári hónapokra levetített arányos részét) nem éri el. Mielőtt vállalkozni kezdene, érdemes egyeztetnie egy megbízható könyvelővel.
Üdvözlettel,
dr. Fazakas Réka Mária
 

Tisztelt Ügyvédnő!

Kérdésem az, ha gyermekem 2. életévét betölti majd  októberben és a GYES-t kapom majd utána, akkor teljes munkaidőben visszamehetek-e dolgozni, vagy még él az a 30 óra/hét korlátozás?

válaszát köszönöm.

Üdvözlettel: S. Orsolya

Tisztelt Ügyvédnő!

Kérdésem az, ha gyermekem 2. életévét betölti majd  októberben és a GYES-t kapom majd utána, akkor teljes munkaidőben visszamehetek-e dolgozni, vagy még él az a 30 óra/hét korlátozás?

válaszát köszönöm.

Üdvözlettel: S. Orsolya

Kedves Orsolya!

GYES mellett a gyermek féléves korától teljes munkaidőben folytathat keresőtevékenységet.

Üdvözlettel, 
Fazakas Réka

Tisztelt Ügyvédnő!

Élettársi kapcsolatban élek a párommal 4 éve.2 éve közösen vásároltunk házat 50-50 tulajdonjog arányban,bankhitelből,aminek kezese vagyok.Ezenkivül fejenként két-két személyi kölcsönünk van.A párom kölcsöneinek is kezese vagyok.Jelenleg válásra kerül sor.Én otthagyom a házat teljes egészében a páromnak.Azzal zsarol,hogy nem fogja fizetni a hiteleit és majd tőlem vonják le.Ami lehetetlen,mert az én fizetésem 50%-át igy is vonja a bank.Természetesen Ő is fizetéssel rendelkezö bejelentett munkahellyel rendelkezik.Milyen kilátásaim vannak,mit tehetnék ezügyben.A házból nem költözik és nem is járul hozzá az eladáshoz.Előre is köszönöm válaszát.

Tisztelettel:Ballagó Éva

Tisztelt Ballagó Éva!

Amennyiben volt élettársa a hiteleit nem fizeti, valóban végrehajthatják a követeléseket végső soron Öntől is, ha nem levonás, akkor ingó- vagy ingatlanvégrehajtás útján. 

Az elsődleges cél a megállapodás kell legyen volt élettársával, ennek hiányában végső soron az ingatlanuk árverésére kerülhet sor, nyilván jóval alacsonyabb értékben, mint amennyiért együtt értékesíthetnék. 

Üdvözlettel, 
Dr. Fazakas Réka, ügyvéd

 

Tisztelt Ballagó Éva!

Amennyiben volt élettársa a hiteleit nem fizeti, valóban végrehajthatják a követeléseket végső soron Öntől is, ha nem levonás, akkor ingó- vagy ingatlanvégrehajtás útján. 

Az elsődleges cél a megállapodás kell legyen volt élettársával, ennek hiányában végső soron az ingatlanuk árverésére kerülhet sor, nyilván jóval alacsonyabb értékben, mint amennyiért együtt értékesíthetnék. 

Üdvözlettel, 
Dr. Fazakas Réka, ügyvéd

 

Tisztelt Ügyvédnő!

Szeretnék tanácsot kérni. Elváltam, férjem külön él , de szeretne vissza jönni, jelenleg saját lakásban lakom egyedüli tulajdonos,. Ha volt férjemet bejelentem állandóra mik a következmények, fele rész az övé lesz? mire vigyázzak, figyeljek,?

 

köszönöm válaszát.

 

Sápi Albertné

Tisztelt Sápi Albertné!

Volt férje a lakcím-bejelentéssel, beköltözéssel nem szerezhet tulajdonjogot. Ha a későbbiekben megromlana az Önök közötti viszony, azonban volt férje mégsem kívánná elhagyni az ingatlant, adódhatnak kellemetlenségek, de végső soron az ingatlan elhagyása kikényszeríthető.

Üdvözlettel,
Fazakas Réka

Tisztelt Ügyvédnő!                                         

26-évi házasság után  a feleségem  be adta  a váló keresetet. A feleségem szüleinél laktunk ..meg még lakunk is , Azzal a tudattal  hogy majd  úgyis  a miénk lesz  a ház és  közel is van  a munka helye a feleségemnek ,ezért  bele egyeztem és mindent  úgy  csináltam  a házon és  a házkörül mint  ha az enyém  vagy is  a miénk lesz majd ha meg halnak a szülei..Szinte mindenhol az én kezem munkája látszik  a házon  belül meg  kívül is. A feleségem  édesapja meg halt már vagy 5-éve, és az  apai részt  a feleségem örökölte és  a nevén is van,  azt szeretném  kérdezni , hogy  a feleségem öröksége is bele tartozik a  közös  vagyon részbe? ..na meg  minden amit  vettünk  csináltunk a házon és az ingatlanon? ..A másik meg az hogy  egyháztartásban élünk a feleségem szüleivel..nehéz volna  mindent szét osztani,,nem tudom mit tegyek ..ha lehet erre szeretnék választ kapni ..előre is köszönöm .

Tisztelt Ügyvédnő!

Fiamnak párkapcsolatából gyermeke született. Az anya és annak édesanyja nem engedik hogy a nevére vegye a megszületett gyermeket. Mindenből ki akarják zárni. Mióta bekövetkezett a terhesség azóta a menyem teljesen megváltozott, többször a fiam fejéhez vágták nem is az ő gyermeke. Holott a kisgyerek tiszta fiam. A kisgyermek az anya multjából adódóan védelem alá van helyezve és most azt akarják hogy a nagymama legyen a gyámja és az ő vezetéknevét viselje. Kérdésem a következő lenne: Milyen jogai vannak a fiamnak? Mit tehet az ellen ha a nagymamát rendelnék ki gyámnak? Hogyan érvényesítheti szülői jogait? Nekem mint nagymamának milyen jogaim vannak?

Mielőbbi válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel

Tisztelt Ügyvédnő! Napokkal ezelőtt irtam de nem találom sehol a kérdésemet. 

Tisztelt ügyvédnő!

6 hete műtéten estem át,myoma által sajnos a méh is kivételre került. Van biztositásunk ÁB egonnál, lakás és szabadidő plusz biztosítás. A biztosító elutasította a bejelentésemet azzal indokolva hogy a biztosítás megkötésekor tudatában voltam a betegségemnek igy ezért nem fizet. Létezik ez?  Akkor minek van a biztosítás? Mire is fizetjük? mit lehetne tenni? Köszönöm a válaszát. 

T.Szilvia

Tisztelt ugyvédno .ojan kérdésel fordulok önhoz hogy egy éve el váltam és az apánál lett el hejez ve a fiam aki het eves szeretném visza kapni az exem aszt tervezi hogy az volt anyosom nevelje én eszt nem szeretnem mit tehetek eben az ugy ben .... a gyerekrol nem momdtam le ... kurucz timea

Tisztelt Ügyvédnő ! Szeretnék segítséget kérni : 3 éve vettem egy kis lakást,( 36 m2) társasházban, azonnal felszereltettem a vízórákat ( ezt egy megbízott ember csinálta, ki vállalt minden adminisztrációt- papír nincs róla sajnos, de ez a közös képviselő barátja!!), majd mikor bemutattam a vízművekkel a szerződést, és megjött az első számla, lecsökkentették a közös költségemet, annak rendje-módja szerint. Egy fillér tartozásom sincs, se rezsi, se közös ktg. A lakásban nem lakunk, felújítgatjuk, tavaly az anyukám 2-3 hónapot lakott ott mindösszesen, ekkor keletkezett rezsi. Idén januárban kaptam egy levelet a közös képviselőtől, hogy felemeli a közös ktg-et "köztes" közös költségre, mert a nyilvántartásaikból - figyelem, 3 évről beszélünk ! - most derült ki, hogy a csatornázási művekkel nem kötöttem szerződést !!! Hát tényleg nem, mert senki sem mondta, se a volt tulaj, se a közös képviselő - nem is kérte a szerződést sose- ezt elismerte,hogy hiba volt, és ráadásul abban a hiszemben voltunk, hogy a barátja elintézett minden adminisztrációt !Akkor azonnal megkötöttem a szerződést,( a csat. műveknél mondták, hogy ezzel sokszor bepróbálkoznak ) és 3 évre visszamenőleg befizettem a tartozásomat: 4800 Ft-ot !!!! Bemutattam a közös képviselőnek, aki változatlanul be akar rajtam hajtani 60 ezer Ft-ot, mondván ők fizették helyettem 3 évig a csatorna díjat - és nem hiszik el, hogy nem lakunk ott, tulajdonképpen vízlopással gyanúsítanak ! Itt a házban speciális a helyzet, mert külön kell szerződni a vízművekkel és külön a csatornázási művekkel ! Mondtam, hogy kérdezzék meg a szomszédokat, valamint a gondnok is tud rólunk mindent, azt bejelentettem, h az anyukám ott lakik 3 hónapig.....tehát minden kötelezettségemnek eleget tettem ! Kihívtuk mégegyszer, aki a vízórákat felszerelte, hogy lehetséges-e vízlopás, a válasz egyértelműen az volt, hogy minden rendben van !! Egy jó nagy veszekedés után közölték, hogy oké, fizessek akkor 30 ezret, mondtam, hogy NEM, majd megkérdezték, hogy mennyit ér ez meg nekem !!! Vártam, de hivatalos papírt nem kaptam , én írtam egy tértivevényes levelet, leírva benne mégegyszer mindent, becsatolva a mellékleteket, és ezt nem voltak hajlandóak átvenni, visszajött a levél ! Kihez forduljak ?? Én fogadjak ügyvédet 4900 Ft-ért ?? Küldjem rájuk a NAV-ot ?? Ki a közös képviselő felettes szerve ? Nagyon köszönöm, teljesen tanácstalan vagyok. De úgy érzem, az se véletlen, hogy a tértivevényes levelemet nem veszik át - valamit simliznek ! köszönöm, Andrea

Tisztelt Ügyvédnő!

Kislányom szeptember 4-én született, január 21-én lejárt a CSED-em, így most már GYED-en vagyok (1,5 éves mukaviszonyból jöttem el).
Érdeklődnék, hogy lehet-e már más munkaviszonyt folytatni? Napi 2 órás "home office"-ban tudok-e dolgozni? Ha igen, lenne-e bármilyen hatással a GYED folyósítására?
Egy tanulmány megírásáról, szerzői díjáról lenne szó, tehát egyszeri kifizetés.

Köszönettel és üdvözlettel:
Alexandra

Kedves Ügyvédnő!

Évek óta egy bántalmazott kapcsolatban élek …végső elkeseredésemben írok,mivel  én úgyérzem,hogynagyfokú a közömbösség a bántalmazott nők és gyermekek iránt.Eleve egy kiszolgáltatott ember nem mindig tud és mer lépni,mert nagyon nehéz bebizonyítani a bántalmazást.Az emberek esetleg csak akkor veszik eszre a bántalmazást,ha vki kék-zöld foltokkal,vérző orral megy be a munkahelyére.pedig a szóbeli bántalmazás ugyanugy fáj,mint a fizikális,főként ha az a mindennapi élet része és ennél is fájdalmasabb,ha mindez a gyerekek előtt történik.Amikor a gyerekek előtt mondja,”minden miattad van,Te tehetsz mindenről,mindig a tiéd az utólsó szó,olyan vagy,mint anyád” stb.jellegű mondatok.Igy a határaink folyamatosan sérülnek és elveszítjük a hitelünket a gyerekek előtt.Egy idő után a gyerekek az apa magatartása alapján viszonyulnak hozzám az anyjukhoz…Ha az apa nem örül egy idő után a gyerek ezt eltanulja (ez a finom manipulácio)Ha az apjuk mindig örömmel fogadna és nem gyalázna állandóan,akkor a gyerekek is örülnének és nem alakulna ki hamis anyakép.A legrosszabb,amikor a gyerekek előtt bántalmaz… ugy vettem észre,hogy egy  idő után a gyerekeknél kialakul egy bizonyos közöny,talán egy „tulélési viselkedés”legyen étel ,tiszta ruha  a többi nem számít..ennyit jelent az anyjuk.. Ket kislanyom van egy 8 es egy 10 eves.Tobb,mint 10 evet vartunk Rajuk,rengeteg kuzdelem utan (lombikprogr.,inszeminacio,hormonkezelesek) Termeszetes uton szulettek.Szüiletesuk utan erzelmileg Apuka teljesen megvaltozott.Erzelmi zsarolassal,fenyegetesekkel es befolyassal hangolja ellenem a gyerekeket.Szuletesuktol fogva ellehetetlenített,engem ertektelennek minosit.Semmi nem jo,ami csinalok,mindenert engem okol.Raadasul 3 eve,amiota "felismertem"a helyzetemet nemcsak verbalisan,hanem fizikalisan is bantalmaz a gyerekek elott is!Szinte minden a napi  hangulatatol fugg.Ketszer keszitettem latleletet,de nem mertem meg feljelenteni.Annál is inkább mert ezeknek a veréseknek,folytogatásoknak nem mindig van látható nyoma,viszont lelkileg teljesen összetörtek.A gyerekek állandó szem és fültanui voltak.Nemtudom,h.milyen "lehetosegeim" vannak a magyarorszagi jog szerint.Hogyan tudnek ebbol a hazassagbol kilepni ugy,h.a gyerekeimet vegleg ne veszítsem el. A lakás,ahol élünk ági vagyon (szüleinek a háza)Az apósom halála után engem kizárt a vagyon közösségből.Mindent a gyerekek nevére íratott és  Ő maga lett a haszonélvező.Kissé kilátástalannak érzem a helyzetemet,mert a gyerekek olyannyira függnek az apjuktól,hogy az utóbbi időben még moziba sem mernek eljönni velem az Ő engedélye nélkül.novemberben felköltöztem a lakás emeleti részébe és a gyerekek odasem mertek feljönni velem aludni,amig az apjukkal meg nem beszéltük.Sajnos apukával nem lehet kommpromisszumot kötni…Ő azt szeretné ha én „eltakarodnék” a gyerekek nélkül.Eddig nem léptem,de szeretném ha mihamarább vége lenne ennek a rémálomnak,amiben élek. Tudom,hogy a válás során a bíróság nem azt vizsgálja,hogy a házasság megromlásában melyik fél a vétkes,hanem „csak” arról kell meggyőződnie a bíróságnak,hogy a házasság véglegesen megromlott és a továbbiakban ez fennt nem tartható…Utolsó reményként arra gondoltam,hogy talán ha elköltöznék hátha ,akkor felismernék a gyerekek  az apjuk „valódiénjét” ,ha nincs étel,nincs tiszta ruha,nincs kit gyalázni…de utolag betudom e bizonyítani,hogy nem hűtlen elhagyóként távoztam,hanem amiatt mert ellehetetlenített?Az ügyvédnő szerint milyen lehetőségeim vannak? Hogyan tudok ebből a "függő"helyzetből úgy kilépni,hogy ne veszítsem el a gyerekeimet?Előre is köszönöm a segitséget.

Kedves Ügyvédnő!

 

Tanácsát szeretném kérni az alábbi ügyben:

8 éves élettársi kapcsaltot szakítottam meg.

A volt páromnak 1 hétre kölcsönadtam az autómat, amit a határidő lejártakor nem hozott vissza.

Attól tartok, hogy kár okozhatott vagy tilos helyen parkolhatott és mindezt nekem, a tulajdnosonak kell majd kifizetnem.

Messengeren többször is írtam neki, hogy hozza vissza az autót, de eddig nem tette meg.

Már 2 hét is eltelt, de semmi.

Nekem nincs szükségem az autóra. Odaadnám neki!

Írjunk adás-vételit vagy a kölcsönadásit hosszabbítsam meg vagy jelezzem a rendőrség felé vagy vonassam ki ideiglenesen a forgalomból? (ha ideiglenesen kivonatom, akkor nincs felelősségem?)

Mit tegyek?

 

Előre is köszönöm a segítségét!

Tisztelt Ügyvédnő!

Kiskorú gyermekem felett én rendelkezem kizárólagos szülői felügyeleti joggal. Amennyiben másik megyébe költöznék, kell-e a volt férjem hozzájárulása? Ha kell, és természetesen úgy gondolom, hogy beleegyezne, elköltöznénk, kell-e neki fizetnem utazási költségtérítést láthatásonként? 2006-ból csak ilyen választ találtam, de gondolom azóta változott már a törvény: "A hatályos jogszabályok alapján a gyermek elvitelével felmerülő költségek a kapcsolattartásra jogosultat terhelik. Ennek megfelelően amennyiben Önnél helyezte el bíróság a gyermeket, abban az esetben a másik félnek - jelen esetben az apának - kell kifizetnie a gyermek látogatásával kapcsolatban felmerült utazási költségeket."

Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Cz.Tünde

Tisztelt Ügyvédnő!                        :      ::;Köteles vagyok  az exem családját is beengedni a láthatásra?

Tisztettel