Jelenlegi hely

Hofferka Judit

Jó lenne egy saját fészek?
Van már lakása, de nagyobbat szeretne, mert a gyerekeknek nőnek, jó lenne nekik is külön szoba?
Vagy csak felújítana, de nem tudja, mennyibe fog kerülni, merjen-e belevágni? Szeretné megalapozni gyermeke jövőjét?
Szeretné támogatni gyermekét, hogy neki ne kelljen felnőttként albérletben lakni? Nem tudja milyen lakáscélú állami támogatásra vagy jogosult?
Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekben segítek megtalálni a személyre szabott megoldást.

Hofferka Judit vagyok- személyi bankár, pénzügyi közvetítő

Személyi bankárként, lakáshitel és otthonbiztosítási ügyintézőként szereztem tapasztalatot az otthonteremtés finanszírozás területén. Mivel az új Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) szorosan kapcsolódik a munkámhoz, először saját kíváncsiságom miatt néztem utána a támogatás jogszabályi hátterének, majd munkahelyi képzésen és a gyakorlatban ügyfeleim támogatási igénylésének összeállítása során mélyedtem el a CSOK-al kapcsolatos tudnivalókban.
Munkám során célom, hogy ügyfeleim részére minden szükséges információt átadjak, a számukra optimális otthonteremtési finanszírozási formát megtaláljam, és maximális segítséget nyújtsak pénzügyeik intézésében.

Idén jutottunk odáig, hogy kinőttük a lakásunkat, és saját családi házunk építésébe belevágunk. Az élet úgy hozta, hogy ezt az otthonteremtést most a Kormány kiemelten támogatja.
Így tehát érintettként is végigjárom az utat, ami családi vállalkozásunk profilja: otthonteremés a tervezéstől a finanszírozáson át a megvalósításig.
Férjem építész üzemmérnök, ő az építkezések műszaki előkészítésében, költségvetés-készítésben és a kivitelezésében járatos.
Így családi vállalkozásunk nem csak finanszírozási, de az otthonteremtés megvalósításának építési kérdéseiben is segítséget nyújt ügyfeleink részére.

Az alábbi témákban számíthat segítségemre:

  • CSOK-al kapcsolatos kérések,
  • otthonbiztosítások,
  • jelzáloghitelek,
  • lakástakarék-pénztári konstrukciók
  • személyre, családra szabott finanszírozási lehetőségek,

Családi vállalkozásunk az alábbi tevékenységekkel foglalkozik:

  • lakástakarék-pénztári pénzügyi közvetítés,
  • otthonbiztosítási termékek pénzügyi közvetítése,
  • mérnöki tanácsadás,
  • műszaki ellenőrzés,
  • ingatlan értékbecslés és közvetítés. 

Elérhetőségek:

Telefon: 30/4942240
Email: info@dpainvestkft.hu
Web: http://www.dpainvestkft.hu/

A válaszadást 3 munkanapon belül vállalom.

 

Hozzászólások

Kedves Judit!

Kérdésem, hogy ha meglévő családi házra építenénk emeletet (+ 2 szobát, fürdőt és wc-t), akkor 2 gyermekkel igénybe vehetjük-e az új lakás/ház építésére vonatkozó, 2,6 millió forintos támogatást? Nem különálló ingatlant hoznánk létre, hanem az alsó szinten és a felső szinten is laknánk, a gyerekek használnánk a két új szobát.

Válaszát köszönöm!

Kedves MANO!

Köszönöm a kérdését!

A többször módosított 256/2011-es Kormányrendelet csatolt paragrafusai alapján az Ön által leírt otthonteremtési megoldás (emelt ráépítés/tetőtér beépítés meglévő lakóházban) bővítésnek minősül, mivel a építkezés során nem jön létre új ingatlan. Bővítés esetén az igényelhető CSOK összege m2 függvényében 880.000 és 1.430.000 Ft közötti összeg.

Amennyiben az építkezés során új lakást alakítanak ki egy meglévő lakóépületen emeletráépítéssel, abban az esetben az "új lakásos" CSOK igényelhető 2,6 millió Ft összegben.

8.6 új lakás: a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

a) az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi eljárásra köteles,...

....

12.10 bővítés: az OTÉK fogalom-meghatározásának keretein belül − ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is − a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével;

4. §75 (1) A családok otthonteremtési kedvezménye összege új lakás építésénél vagy új lakás

b) két gyermek esetén 2 600 000 Ft,

.....

(2) A családok otthonteremtési kedvezménye összege használt lakás vásárlásánál vagy bővítésénél

b) két gyermek esetén, ha a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete

ba) legalább 50 m2, de nem haladja meg a 65 m2-t, 880 000 Ft,

bb) a 65 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 80 m2-t, 1 100 000 Ft,

bc) a 80 m2-t meghaladja, 1 430 000 Ft...

......

További kérdés esetén állok rendelkezésére.

Üdvözlettel:

Hofferka Judit

Kedves Judit!

Az előző érdeklődőhöz hasonló kérdésem lenne:

2 gyermekünk van és a házunk padlásterét szeretnénk beépíttetni (csak 1 padlásszobát tervezünk), vonatkozik ránk a 2,6 milliós támogatás? Komfortfokozata nem változna a háznak, esetleg bármilyen előírásnak meg kell felelni ilyen esetben?

Köszönöm

 

Kedves Aliz!

Mint az előző kérdésnél is leírtam, az Ön által vázolt otthonteremtési megoldás (tetőtér beépítés meglévő lakóházban) bővítésnek minősül, mivel a építkezés során nem jön létre új lakóingatlan. Bővítés esetén az igényelhető CSOK összege 2 gyermek után a bővített ingatlan nagysága függvényében 880.000 és 1.430.000 Ft közötti összeg.A CSOK igényléshez több előírás is tartozik, mivel nem írta, hogy konkrétan milyen jellegű előírás érdekli, a vonatkozó 256/2011-es rendeletből kiemeltem az Önt érintő előírásokat: 2. A családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételének feltételei:

2. § (1)20 Az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatás (a továbbiakban: családok otthonteremtési kedvezménye) vehető igénybe Magyarország területén,

a)21 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott

...........

c) meglévő, használt lakás kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítéséhez, ha

ca) a bővíteni kívánt lakás legalább komfortos vagy a bővítéssel egyidejűleg komfortossá válik, és

cb) a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel az igénylő a családok otthonteremtési kedvezményére jogosult.

.......

(2)25 A családok otthonteremtési kedvezményét igényelheti:

a) a magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg,

...................

a) a (2) bekezdés szerinti személy a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után, vagy

b) a (2) bekezdés szerinti személyekből álló fiatal házaspár − a meglévő gyermekei számától függetlenül − legfeljebb két vagy a 7/B. § (1) bekezdése esetén legfeljebb három születendő gyermekvállalása esetén a bekerülési költség vagy vételár megfizetéséhez.

...........

(7)31 Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja és b) pontja szerinti családok otthonteremtési kedvezménye abban az esetben igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

(8)32 A családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakásban az igénylőknek vagy támogatott személyeknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont.

(9)33 A családok otthonteremtési kedvezményének igénybevételéről szóló szerződés megkötésének feltétele, hogy - új lakás építése vagy bővítés esetén − az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja.

3. § (1)34 A családok otthonteremtési kedvezménye akkor igényelhető, ha

a)35 az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában saját magának, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak...................

ac) a 2. § (1) bekezdés c) pontja esetén a bővíteni kívánt lakás,

.................kivételével lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs............................

d)45 az igénylő a családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem benyújtásának időpontjában

da)46 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy saját maga - házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van -, és

db)47 szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy a családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása;

..........

h)50 új lakás építése vagy meglévő lakás bővítése esetén az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy

ha)51 a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére, a (6) bekezdés szerinti lakás megvásárlása esetén az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat,

hb) új lakás építése vagy építési engedélyköteles bővítés esetén legkésőbb a családok otthonteremtési kedvezménye utolsó részfolyósításáig bemutatja a használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt és.......................

if)57 vállalja, hogy a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakásban életvitelszerűen kíván tartózkodni;

j)58 a támogatott személy a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződésbe foglaltan kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy.........................

jb) a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjától a 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti elidegenítési tilalom megszűnéséig terjedően saját maga és mindazon személyek lakóhelyéül, hontalan esetében szálláshelyéül szolgál, akiknek együttköltözésére tekintettel a családok otthonteremtési kedvezménye folyósítása történt, és

jc) a 14. § (1) bekezdése szerinti tilalom megszűnéséig terjedően a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakást haszonélvezeti vagy használati jog nem terheli;

k)59 a lakás műszaki állapotára tekintettel a hitelintézet által elfogadott lakás - az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas;

l)60 az igénylő és házastársa ............. erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét.

..........

m)61 az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozik arról, hogy a családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte....................

(1b)63 Az (1) bekezdés d) pont da) alpontja alkalmazásában biztosítottnak minősül az igénylő, ha a családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem

a) benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított és

b) benyújtásának időpontját közvetlenül megelőzően összesen 180 napig

ba) a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, illetve

bb) kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával igazolja.

(1c)64 Az (1) bekezdés k) pontjában foglaltakat a hitelintézet helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgálja. Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére statikai szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el kérelmet..............

(3)66 Amennyiben az új lakás építése vagy a bővítés során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig az (1) bekezdés h) pont ha) alpontja szerinti számla benyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdés h) pont ha) alpontja szerinti számla benyújtási kötelezettség 20%-át............

(3b)68 Amennyiben a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig az (1) bekezdés h) pont ha) alpontja szerinti számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

...................

Tehát előírásvan bőven, amiket itt felsoroltam, az a vonatkozó rendeletből az Önt érintő néhány tétel.

Ha valamely előírással, feltétellel kapcsolatban további kérdése van, úgy állok rendelkezésére.

Üdvözlettel:

Hofferka Judit

Kedves Judit!

Köszönöm szépen a gyors választ. További kérdésem lenne, hogy amennyiben a lakóházunkon kívül további ingatlan is van a nevünkön, az akadályozza-e a támogatás felvételét?

köszönöm

Aliz

Kedves Aliz!

Amennyiben a bővítés alapján mégis új lakást építenek, annak mindenféle egyéb műszaki és finanszírozási követelményeinek teljesülésével, úgy nem akadály a másik lakóingatlan tulajdon. 

Mint előző válaszonban is szerepelt, a használt lakásokra felvehető CSOK igénylését kizárja másik lakóingatlan tulajdon: 

a)35 az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában saját magának, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak...................

ac) a 2. § (1) bekezdés c) pontja esetén a bővíteni kívánt lakás,

.................kivételével lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs............................

Kivételt képez, ha a lakóingatlan öröklés vagy ajándékozás útján került a tulajdonukba, az örökölt/ajándékozott ingatlan haszonélvezettel terhelt, és a haszonélvező benn lakik. Tehát, ha pl valamely nagyszülő az unokájának ajándékozza a lakóingatlanát, de arra haszonélvezetet jegyeztet be a nagyszülő, aki az érintett ingatlanban lakik.

Ma hirdették meg, ezért néhány hasznos tudnivalót kiemelek a csatolt Otthon Melege programból:

2016. július 1-jétől 5 milliárd forint keretösszeggel induló vissza nem térítendő támogatást (utófinanszírozással) biztosít a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium családi házak energetikai korszerűsítésére és felújítására.

Ez magyarul azt jelenti, hogy Baranyában (538millió jut ide) kb. 300 ház fog nyerni, majd ha plusz pénzt adnak a keretbe, akkor még kb. 600, ez bizony nem sok. Tehát előre meg kell csinálni a pályázatot és június 30-án éjfélkor ott kell ülni a számítógép előtt, hogy mielőbb be lehessen adni (webes felületen megy a beadás), valószínű még aznap lezárják a jelentkezéseket. Ezzel együtt nem az nyer aki előbb beadja, hanem az arányosan elérhető CO2 megtakarítás figyelembevételével rangsorolják a pályázatokat.

Támogatható az épületek homlokzati nyílászáróinak cseréje, homlokzatok hőszigetelése, épületgépészeti rendszerek (pl. kazánok, radiátorok) energia-megtakarítást eredményező cseréje, illetve felújítása és az épület gépészeti rendszeréhez csatlakozó megújuló energiafelhasználás kialakítása (napelemes rendszerek, napkollektoros rendszerek, biomassza kazánrendszerek kiépítése).

A keretösszegre való tekintettel kizárólag a hagyományos technológiával 1996 előtt épült és 1995. december 31-ig kiadott építési engedéllyel rendelkező, egy lakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterületű, a pályázatot benyújtó magánszemély(ek) tulajdonában álló és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi házak energetikai korszerűsítésére nyújtható vissza nem térítendő támogatás az alprogram keretében. A támogatás az elszámolható költségek 40-55%-ára igényelhető a megvalósítandó fejlesztés összetettségétől függően, ezzel ösztönözve az épületek komplex fejlesztését. A támogatás mértéke a fejlesztéssel várhatóan elérhető minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- FtAz igényelhető támogatás maximális összege 1.250.000 - 2.500.000,- Ft a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően épületenként és magánszemélyenként. Támogatási kérelmeiket a pályázati portálon keresztül, elektronikus úton nyújthatják be az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező magánszemélyek 2016. július 1-jétől a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.

Amit előre el be kell szerezni, beszkennelni, a szokásos igazolásokon kívül:

- a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 3 db - a beadást megelőző 3 hónapra szóló bármelyik (azonos típusú) – közüzemi számla, mely a lakottságot, valamint a fogyasztást igazolja (víz-, villany-, gázszámla)

- az épület beruházás megvalósítását megelőző (meglévő) állapotára vonatkozó tanúsító program használatával készített hitelesített energetikai tanúsítvány

- a szakértői költségeket alátámasztó, mindkét szerződő fél által aláírt (feltételes) szerződés(ek)/megállapodás(ok) és/vagy számlá(k)

- egy darab, a kivitelezési munkálatokat magába foglaló, mindkét szerződő fél által aláírt, a 3. számú melléklet szerinti kötelező tartalmi elemekkel ellátott vállalkozói/kivitelezői (feltételes) szerződés (saját kivitelezés nem támogatható!)

- a csatolt excel táblázat szerinti tételes vállalkozói/kivitelezői költségvetés.

További informávió az alábbi oldalon érhető el:

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/fejlesztes-es-...

  

Kedves Judit!Szeretném a segítségét kérni CSOK ügyben. Három gyermekem van, de kettő után már felvettem az akkori támogatást, a mostani lakásom megvételéhez. Ha jól tudom, ilyen esetben, ha igényelném a 10 millió Ft-os támogatást új lakás/ház építéséhez, akkor levonódik a korábbi 2,4 millió támogatás a 10 milliós összegből.A kérdésem az lenne, hogy ha új lakás építésében gondolkozunk, akkor számít-e a ház építőanyaga? Lehet-e faház vagy vályog? Vagy csak téglalakásra kaphat támogatást a jogosult? Köszönöm szépen!

Baricz Kata

Kedves Judit!Szeretném a segítségét kérni CSOK ügyben. Három gyermekem van, de kettő után már felvettem az akkori támogatást, a mostani lakásom megvételéhez. Ha jól tudom, ilyen esetben, ha igényelném a 10 millió Ft-os támogatást új lakás/ház építéséhez, akkor levonódik a korábbi 2,4 millió támogatás a 10 milliós összegből.A kérdésem az lenne, hogy ha új lakás építésében gondolkozunk, akkor számít-e a ház építőanyaga? Lehet-e faház vagy vályog? Vagy csak téglalakásra kaphat támogatást a jogosult? Köszönöm szépen!

Baricz Kata