Jelenlegi hely

Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola

Iskolánk célja - a 2003-as alapítása óta - a magyar kultúra, a népi hagyományok ápolása a művészeti nevelés eszközeivel, s ezáltal testben és lélekben egészséges, művészetek iránt fogékony fiatalok kinevelése, valamint az intézményünkben működő Tehetségműhelyek által a kiemelkedő tehetségek gondozása.

Iskolánk négy területen, néptánc, népzene, képző- és iparművészet, valamint a színjáték területén végez művészetoktatást. Jelenleg az iskolának közel 600 tanulója van, akiknek oktatását 19 pedagógus végzi. A művészetoktatás mind a négy tanszakon délutáni órák keretében 6-22 éves fiatalok számára zajlik. A képzés az iskola székhelyén, a Pécsi Kulturális Központ épületében (volt Szivárvány Gyerekház), valamint telephelyeinken, a pécsi általános iskolákban és baranyai településeken folyik, összesen 18 helyszínen.


Néptánc tanszakunk

célja, hogy elmélyítse az érdeklődést a magyar néptánc, a népi kultúra iránt, növendékeink a táncokon keresztül megismerjék hagyományainkat. A népi játék, néptánc tantárgy zöbb részterületet foglal magába: tánctechnika a táncos izomzatának, ízületeinek bemelegítése mellett a technikai alapozást szolgálja, a ritmikai gyakorlatok a táncosok felkészülését segíti annak érdekében, hogy a táncokat megfelelő módon tudják elsajátítani. A népi játékok az előkészítő és az alapfok 1-2. évfolyamon játszanak fontos szerepet, ahol már a néptánc oktatása is megkezdődik. A néptánc igazán a felsőbb évfolyamokon teljesedik ki, amikor már lehetőség van arra is, hogy neves koreográfusokkal dolgozzanak együtt növendékeink, és tanulmányaik alatt bekapcsolódjanak a Mecsek Táncegyüttes munkájába. Az iskolai keretek közül kilépve pedig a felnőtt együttes tagjaként folytatják táncos pályájukat.

Az iskolai rendszerű néptánc oktatás mellett a tánc iránt érdeklődő óvodás korú gyerek számára is kínálunk foglalkozásokat, ahol elsősorban a népi játékokon keresztül vezetjük be a kicsiket a magyar népi kultúra és a néptánc alapjaiba. Emellett a foglalkozások célja a kicsit mozgáskészségének, tér és testtudatának, valamint társas kapcsolatainak kifejlesztése, erősítése, illetve a zenei érzékenyítésük.


Népzene tanszak

célja a népzenei ismeretek megalapozása, az általános és középiskolás korú tanulók felkészítése népzenei együttesekben való muzsikálásra. Növendékeink népi hangszereken játszó, együttesben muzsikáló, vagy szólóénekes fiatalokká, felnőttekké fejlődhetnek. Az együtt alkotás, a közös zenélés örömében rejlő lehetőségek – mint például a korosztályos tánccsoportok kísérete – a közösségfejlesztés alapvető pillérei. Választható hangszerek: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő, ütőgardon, dob, népi furulya, citera, tekerőlant. A hangszeres képzés mellett népi ének oktatás is zajlik iskolánkban.

Az idei tanévtől hagyományteremtő céllal zeneovis foglalkozásokat is tervezünk indítani.


Kézműves tanszakunkon

a rajzi- grafikai technikák és a festészeti technikák elsajátításán kívül a népi kézművesség alapjaira tanítjuk diákjainkat, mint az agyagozás, gyöngyözés, bőrözés, nemezelés, fonások, szövések, hímzések, népi textilmunkák. Fontos, hogy a gyakorlati oktatás mellett a magyar népi folklór, a szellemi és tárgyi kultúra elméleti alapjaival - a népművészeti formakincs elemeivel is - megismertessük a nálunk tanuló gyermekeket. Diákjaink, tanulmányaik végére a népi kézművesség alapjait elsajátítva, a hagyományos formavilág felhasználásával önállóan kitalált tárgyakat alkotnak.Intézményünk a művészeti iskolai oktatás mellett kimondottan művészetterápiás eszközökkel dolgozó tehetségfejlesztő foglalkozásokat is tart művészetterapeuta kollégánk vezetésével.


A felmerülő igényeket figyelembe véve a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnáziummal közösen meghirdetjük drámás és képzőművész középiskolai felvételi előkészítő képzésünket a pécsi felső tagozatos tanulók részére. A képzések a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnáziumban zajlanak a tanév elejétől. Jelentkezési határidő a középiskolai előkészítőre 2018. szeptember 21.


A színjáték tanszak

a színházművészet iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosít a drámán keresztül történő önkifejezésre, közösségi alkotásra, a kommunikációs és előadói képességeik fejlődésére. A színházi alkotófolyamaton keresztül a színpadi munka alapjainak elsajátításával, a színházon keresztül önmagukra és a világra vonatkozó kérdéseket fogalmaznak meg és keresnek válaszokat.

A színházi nevelés a színművészet iránt vonzódó tanulók képességeit fejleszti; ismereteik gyarapodnak, művészeti kifejező készségeik fejlődnek, a művészeti szakterületen való jártasságuk kialakul.

Az oktatott tantárgyak (drámajáték, vers-, beszéd és mozgásgyakorlatok, stb.) és a gyakorlati feladatok során a gyermekek fellépése határozottabbá válik, önbizalmuk nő, önismeretük, testtudatuk és mozgáskészségük fejlődik.


Az iskola tanárai szakterületükön kiváló művészek, elismert szakemberek, felkészült pedagógusok, akik tapasztalataikkal, tudásukkal a nevelés-oktatás és a tehetségfejlesztés feladatát nagy elkötelezettséggel, hozzáértéssel és lelkesedéssel végzik.

Az utóbbi évek versenyeredményei, díjai méltán tükrözik az iskolai tehetségfejlesztés eredményességét, hiszen növendékeink megállják helyüket a különböző tanulmányi és művészeti versenyeken, seregszemléken is.

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 1. (utólagos beiratkozóként 2018. szeptember 21-ig) A kitöltött és minden oldalon (!) aláírt jelentkezési lapot kérjük, juttassák el iskolánkba (személyesen, postán, e-mailben).

Jelentkezési lap elérhető itt!


 


A művészeti iskolai oktatásról és képzéseinkről az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek:
Cím: dr. Veress Endre utca 6. 102-es iroda,

Tel.: 72/551-138, 551-139;

e-mail: berze.nagy@gmail.com;
weboldal: www.berzeami.hu

Facebook oldal: www.facebook.com/berzenagy.janosami,

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!