Jelenlegi hely

Kisgyermekgondozó- és nevelő képzés: utolsó lehetőség iskolarendszeren kívül!

Szívesen foglalkoznál 0-3 korosztályhoz tartozó gyermekekkel? Február végéig még csatlakozhatsz az utolsó, decemberben elindult, iskolarendszeren kívüli kisgyermekgondozó, -nevelő képzéshez!

Mit kell tudni a Kisgyermekgondozó, -nevelő képzésről?

A szakképesítés OKJ száma:  54 761 02

Engedélyszáma:           E-001040/2015/A008
Képzés ideje:           11 hónap – előzetes tudás beszámításával  
Képzés részvételi díja    155.000 Ft (részletfizetés lehetséges, Pécsimami olvasóknak 10% kedvezmény!)
Képzés vizsgadíja:      45.000 Ft
Képzés módja:        online oktatás
Oktatási napok:  szombatonként (9.00-15.00-ig)
Tervezett befejezési időpont: írásbeli: 2021. december 8., gyakorlati 2021. 10-11., szóbeli: 2021. december 14.

A képzést a TINKTÚRA Oktatási, Egészségügyi és Gazdasági Szolgáltató BT. szervezi. (E-001040/2015)

Pécsimami olvasóknak 10% kedvezmény! A kedvezmény igénybevételéhez KATTINTS IDE!

A szakképesítés birtokában bölcsődében, családi bölcsődében, mini bölcsődében, gyermekotthonban is el lehet helyezkedni, a szociális ágazat bérfejlesztése elindult.

Felvételi feltételek:

 • érettségi bizonyítvány,
 • egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Mit csinál a Kisgyermekgondozó, -nevelő?

A kisgyermekgondozó, -nevelő a 0-3 éves korú gyermekek ellátását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi.

Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért.

A kisgyermeknevelő, érett felnőtt személyiség, aki megfelelő empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján hitelesen tudja a családok felé közvetíteni a kisgyermekek nevelésével, fejlődésével kapcsolatos tudását, ismereteit.

Tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét, megfelelő toleranciával rendelkezik a mássággal kapcsolatban. Feladata a 0-3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, nevelése, fejlődésük támogatása.

A mindennapi tevékenysége során a gyermekek szükségéleteinek figyelembevételével alakítja ki a gyermekek életterét, biztosítja a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, a szokások és egészséges életmód kialakulását.

Felismerve a kisgyermekek biológiai és pszichés szükségleteit, azokat egyénre szabottan elégíti ki. A játék feltételeinek megteremtése mellett, részt vesz a játékban úgy, hogy a gyermekek motivációja, kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon.

Munkája során nem pótolja, hanem kiegészíti a családi nevelést, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét.

Fogékonnyá teszi a gyermekeket a művészetekkel szemben, a korosztálynak megfelelő zenei, vizuális és anyanyelvi élmények tudatos és rendszeres közvetítésével.

A gyermekek szociális készségét fejleszti, olyan szabályok felállításával, amik érthetőek és betarthatóak, segíti a konfliktusok megoldását és támogatja a gyermekek egymás felé irányuló pozitív kezdeményezéseit.

A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről. Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat,

- átlátni a gyermekek napközbeni ellátásának rendszerét,

- a szakmai ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni,

- szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni,

- alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat,

- mondóka, vers, mese készletét folyamatosan bővíteni, naprakészen tartani, mindezt érzelem gazdagon előadni a gyermekek életkorának és fejlettségének megfelelően,

- közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására,

- a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és ennek figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését,

- a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudni, hol van a család és a bölcsőde kompetencia határa, ennek megfelelően viselkedni. Hitelesen és tapintatosan tájékoztatást nyújtani,

- alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző módszereit, gyorsan és megalapozottan dönteni,

- segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését,

- enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást,

- a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, illetve tudni, mikor kell és kitől segítséget kérnie,

- felelősséggel és hivatástudattal dolgozni, munkájával hozzájárulni az intézmény szakmai presztízsének növeléséhez, tevékenységét összeegyeztetni az intézmény szakmai küldetésével,

- felelősséget érezni a gyermekek személyiségformálása, fejlődése iránt,

- a munkája során birtokába került adatokat a jogszabályok és a szociális munka etikai kódexe szerint kezelni,

- munkáját pontosan, szorgalommal, tudatosan végezni. Munkahelyén mindig időben megjelenni és a műszakbeosztáshoz rugalmasan alkalmazkodni,

- a munkaköri leírásában meghatározott feladatokon kívül egyéb feladatokat is ellátni (díszítés, előadás meghallgatása, stb.), munkatársainak ismereteket átadni, motiválni őket önkéntes feladatok vállalására,

- ötletet adni, javaslatokat tenni a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény tárgyi felszereltségének és szakmai munkájának javítására.

A kisgyermekgondozó, -nevelő képzés követelménymoduljai és a számonkérés módja:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

 10525-12

 A szociális ellátás általános tevékenységei

 írásbeli, gyakorlati

 10559-12

 Elsősegély-nyújtási feladatok

 gyakorlati

 12046-16

 Gyermekellátási alapfeladatok és
alapelvek

 gyakorlati

 10528-12

 Házi időszakos gyermek-felügyeleti
feladatok

 írásbeli

 10529-16

 A napközbeni gyermekellátás feladatai

 írásbeli, szóbeli

A képzés vizsgával zárul.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység:

 • Napi nevelési, gondozási, feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával. A gyermekek napirendjéhez igazodva nevelő-gondozó tevékenység ellátása bölcsődei csoportban.
 • A napközbeni gyermekellátás szokásos tevékenységeinek bemutatása, elemzése és ismertetése demonstrációs feladatok során. Berendezések, tárgyi eszközök válogatása, elemzése, konfliktus- és szituációs helyzetek és feladatok értelmezése, döntési helyzetek elemzése, problémaelemzés. Az életkori sajátosságokból adódó nevelési helyzetek, kérdések elemzése, és tanácsadás a szülőknek.

A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze.

Irásbeli vizsgatevékenység:

Központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga

Szóbeli vizsgatevékenység:

Előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik.

Igénybe vehető szolgáltatások:

Mentálhigiénés tanácsadás, előzetes tudás felmérése,előzetesen megszerzett tudás beszámítása.

Kedvezmények:

 • részletfizetési lehetőség,
 • GYED-en, GYES-en lévő kismamáknak, regisztrált  munkanélkülieknek 5 % kedvezmény
 • Pécsimami olvasóknak 10% kedvezmény! A kedvezmény más kedvezménnyel nem összevonható,  igénybevételéhez KATTINTS IDE!
 • előzetesen megszerzett tudás beszámítása, amellyel egy-egy képzési rész alól felmentés kapható
 • ingyenesen személyes konzultáció, mely előre egyeztetetett  időpontokban vehető igénybe
 • segítségnyújtás az álláskeresésben és továbbtanulásban
 • gyakorlati hely szervezése a tanfolyam résztvevőinek

A képzés elvégzése után betölthető munkakör:

FEOR száma   FEOR megnevezése     A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
2432 Csecsemő és kisgyermeknevelő Gyermekgondozó,- nevelő, Kisgyermeknevelő

Érdeklődni lehet: a 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőnél vagy a kepezesikozpont1@gmail.com e-mail címen.

A jelentlezési lap letölthető IDE KATTINTVA.

Pécsimami olvasóknak járó 10% kedvezmény igénybevételéhez KATTINTS IDE!

 

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

Tulipán, szabadnap, elhízás elleni kampány: avagy hogyan ünnepli a világ a Nőnapot

Tulipán, szabadnap, elhízás elleni kampány: avagy hogyan ünnepli a világ a Nőnapot

Sztrájktól az állami derék-méret felmérésig... világkörüli csatangolásunkban a Nemzetközi Nőnap szokásait néztük meg, ki hogyan ünnepli. Még ebben a több mint száz éve egységesnek tűnő ünnepben is hatalmas eltérések vannak világszerte.
Évente ünnepeljük a világban, 112 éves, ki az?

Évente ünnepeljük a világban, 112 éves, ki az?

A Nemzetközi nőnap! Ugyan máig sokan azzal próbálnak kivonulni a Nőnapi nemzetközi virágosítási kampányból, hogy kommunista ünnep, de messze áll ettől az érvtől az igazság. Több köze van hozzá sztrájkoknak, választási jognak és a mimózának, mint eredetének a kommunistákhoz.
Lélekfrissítő történetek 2.

Lélekfrissítő történetek 2.

Egy jó történet tanít, megerősít, beszélgetésre késztet, összekapcsol másokkal. Ezek a tanulságos, szívhez szóló történetek az élet dolgairól szólnak, útravalók a mindennapokban.
Mától ellenőriznek és büntethetnek a hálapénz miatt, ha adsz, ha kapsz

Mától ellenőriznek és büntethetnek a hálapénz miatt, ha adsz, ha kapsz

Mától elköszönünk egy újabb több évtizedes megkövesedett rendszertől, a hálapénztől. Jól gondold meg, hogy mától mivel köszönöd meg orvosodnak, szülésznődnek vagy éppen a család egyik tagját ápoló egészségügyi dolgozónak a segítségét.
Ugrás az oldal tetejére