Jelenlegi hely

Kisgyermekgondozó- és nevelő képzés: utolsó lehetőség iskolarendszeren kívül!

Szívesen foglalkoznál 0-3 korosztályhoz tartozó gyermekekkel? Február végéig még csatlakozhatsz az utolsó, decemberben elindult, iskolarendszeren kívüli kisgyermekgondozó, -nevelő képzéshez!

Mit kell tudni a Kisgyermekgondozó, -nevelő képzésről?

A szakképesítés OKJ száma:  54 761 02

Engedélyszáma:           E-001040/2015/A008
Képzés ideje:           11 hónap – előzetes tudás beszámításával  
Képzés részvételi díja    155.000 Ft (részletfizetés lehetséges, Pécsimami olvasóknak 10% kedvezmény!)
Képzés vizsgadíja:      45.000 Ft
Képzés módja:        online oktatás
Oktatási napok:  szombatonként (9.00-15.00-ig)
Tervezett befejezési időpont: írásbeli: 2021. december 8., gyakorlati 2021. 10-11., szóbeli: 2021. december 14.

A képzést a TINKTÚRA Oktatási, Egészségügyi és Gazdasági Szolgáltató BT. szervezi. (E-001040/2015)

Pécsimami olvasóknak 10% kedvezmény! A kedvezmény igénybevételéhez KATTINTS IDE!

A szakképesítés birtokában bölcsődében, családi bölcsődében, mini bölcsődében, gyermekotthonban is el lehet helyezkedni, a szociális ágazat bérfejlesztése elindult.

Felvételi feltételek:

 • érettségi bizonyítvány,
 • egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Mit csinál a Kisgyermekgondozó, -nevelő?

A kisgyermekgondozó, -nevelő a 0-3 éves korú gyermekek ellátását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi.

Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért.

A kisgyermeknevelő, érett felnőtt személyiség, aki megfelelő empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján hitelesen tudja a családok felé közvetíteni a kisgyermekek nevelésével, fejlődésével kapcsolatos tudását, ismereteit.

Tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét, megfelelő toleranciával rendelkezik a mássággal kapcsolatban. Feladata a 0-3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, nevelése, fejlődésük támogatása.

A mindennapi tevékenysége során a gyermekek szükségéleteinek figyelembevételével alakítja ki a gyermekek életterét, biztosítja a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, a szokások és egészséges életmód kialakulását.

Felismerve a kisgyermekek biológiai és pszichés szükségleteit, azokat egyénre szabottan elégíti ki. A játék feltételeinek megteremtése mellett, részt vesz a játékban úgy, hogy a gyermekek motivációja, kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon.

Munkája során nem pótolja, hanem kiegészíti a családi nevelést, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét.

Fogékonnyá teszi a gyermekeket a művészetekkel szemben, a korosztálynak megfelelő zenei, vizuális és anyanyelvi élmények tudatos és rendszeres közvetítésével.

A gyermekek szociális készségét fejleszti, olyan szabályok felállításával, amik érthetőek és betarthatóak, segíti a konfliktusok megoldását és támogatja a gyermekek egymás felé irányuló pozitív kezdeményezéseit.

A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről. Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat,

- átlátni a gyermekek napközbeni ellátásának rendszerét,

- a szakmai ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni,

- szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni,

- alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat,

- mondóka, vers, mese készletét folyamatosan bővíteni, naprakészen tartani, mindezt érzelem gazdagon előadni a gyermekek életkorának és fejlettségének megfelelően,

- közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására,

- a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és ennek figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését,

- a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudni, hol van a család és a bölcsőde kompetencia határa, ennek megfelelően viselkedni. Hitelesen és tapintatosan tájékoztatást nyújtani,

- alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző módszereit, gyorsan és megalapozottan dönteni,

- segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését,

- enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást,

- a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, illetve tudni, mikor kell és kitől segítséget kérnie,

- felelősséggel és hivatástudattal dolgozni, munkájával hozzájárulni az intézmény szakmai presztízsének növeléséhez, tevékenységét összeegyeztetni az intézmény szakmai küldetésével,

- felelősséget érezni a gyermekek személyiségformálása, fejlődése iránt,

- a munkája során birtokába került adatokat a jogszabályok és a szociális munka etikai kódexe szerint kezelni,

- munkáját pontosan, szorgalommal, tudatosan végezni. Munkahelyén mindig időben megjelenni és a műszakbeosztáshoz rugalmasan alkalmazkodni,

- a munkaköri leírásában meghatározott feladatokon kívül egyéb feladatokat is ellátni (díszítés, előadás meghallgatása, stb.), munkatársainak ismereteket átadni, motiválni őket önkéntes feladatok vállalására,

- ötletet adni, javaslatokat tenni a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény tárgyi felszereltségének és szakmai munkájának javítására.

A kisgyermekgondozó, -nevelő képzés követelménymoduljai és a számonkérés módja:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

 10525-12

 A szociális ellátás általános tevékenységei

 írásbeli, gyakorlati

 10559-12

 Elsősegély-nyújtási feladatok

 gyakorlati

 12046-16

 Gyermekellátási alapfeladatok és
alapelvek

 gyakorlati

 10528-12

 Házi időszakos gyermek-felügyeleti
feladatok

 írásbeli

 10529-16

 A napközbeni gyermekellátás feladatai

 írásbeli, szóbeli

A képzés vizsgával zárul.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység:

 • Napi nevelési, gondozási, feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával. A gyermekek napirendjéhez igazodva nevelő-gondozó tevékenység ellátása bölcsődei csoportban.
 • A napközbeni gyermekellátás szokásos tevékenységeinek bemutatása, elemzése és ismertetése demonstrációs feladatok során. Berendezések, tárgyi eszközök válogatása, elemzése, konfliktus- és szituációs helyzetek és feladatok értelmezése, döntési helyzetek elemzése, problémaelemzés. Az életkori sajátosságokból adódó nevelési helyzetek, kérdések elemzése, és tanácsadás a szülőknek.

A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze.

Irásbeli vizsgatevékenység:

Központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga

Szóbeli vizsgatevékenység:

Előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik.

Igénybe vehető szolgáltatások:

Mentálhigiénés tanácsadás, előzetes tudás felmérése,előzetesen megszerzett tudás beszámítása.

Kedvezmények:

 • részletfizetési lehetőség,
 • GYED-en, GYES-en lévő kismamáknak, regisztrált  munkanélkülieknek 5 % kedvezmény
 • Pécsimami olvasóknak 10% kedvezmény! A kedvezmény más kedvezménnyel nem összevonható,  igénybevételéhez KATTINTS IDE!
 • előzetesen megszerzett tudás beszámítása, amellyel egy-egy képzési rész alól felmentés kapható
 • ingyenesen személyes konzultáció, mely előre egyeztetetett  időpontokban vehető igénybe
 • segítségnyújtás az álláskeresésben és továbbtanulásban
 • gyakorlati hely szervezése a tanfolyam résztvevőinek

A képzés elvégzése után betölthető munkakör:

FEOR száma   FEOR megnevezése     A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
2432 Csecsemő és kisgyermeknevelő Gyermekgondozó,- nevelő, Kisgyermeknevelő

Érdeklődni lehet: a 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőnél vagy a kepezesikozpont1@gmail.com e-mail címen.

A jelentlezési lap letölthető IDE KATTINTVA.

Pécsimami olvasóknak járó 10% kedvezmény igénybevételéhez KATTINTS IDE!

 

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

Minden cseppje kincs! Az anyatejes táplálás világnapja

Minden cseppje kincs! Az anyatejes táplálás világnapja

Az ENSZ 1992-ben az anyatejes táplálás világnapjává nyilvánította augusztus 1-jét, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az anyatej fontosságára, valamint a szoptatás az anya és a gyermek közötti személyes kapcsolat kialakításában játszott meghatározó szerepére.
Mire jó a csend?

Mire jó a csend?

Túl nagy a zaj a világban, rengeteg inger, üzenet jut el hozzánk, állandóan szól valami. Értékessé vált a csend, hiszen a rohanó hétköznapokon kevés adatik belőle. Amikor nyáron egy hétre kiürült a lakásunk – táborozó gyerekek, üzleti úton lévő férj – „megcsendült a csend”.
„Elereszti a hasizmokat úgy, hogy a hasa kissé lesüllyedjen, majd elgondolkozik azon, hogy már megint milyen kövér lett az utóbbi időben”- avagy a nő és férfi közötti különbségek

Szégyenlős vagy csábító - avagy a nő és a férfi közötti különbségek a zuhanyzóban

Micsoda rendkívüli kihívást jelent az, ha valaki úgy dönt, megosztja sorsát, vagy inkább a fürdőszobáját egy ellenkező neművel... 
Hol zöldebb?

Zöldnek lenni trendi! Magyarország zöld térképe

Egy nagyon kedves olvasónk, Gábor kérésére most egy olyan hazai gyűjteményt hoztam el Nektek, amiben térképes és tematikus kereső segítségével tudjátok fellelni azokat a helyeket és szolgáltatókat, akik egy kicsit zöldebbé teszik mindennapjaitokat.
Ugrás az oldal tetejére