Jelenlegi hely

Pécsi Janus Pannonius Gimnázium

Cím: 7621 Pécs, Mária u. 2-4.
Tel.: 72/513-720
Email: isi@janus-pecs.edu.hu

Web: https://januspecs.hu/
Igazgató: Ritter Attila


A középiskolai nyílt napokat, előkészítőket itt találod.

ISKOLÁNKRÓL

A tudományok eredményeit tantárgyi rendszerbe foglalva úgy próbáljuk közvetíteni tanulóinknak, hogy azok a tanulók fejlettségi szintjéhez igazodjanak. Különösen fontos ez egy olyan iskolában, ahová 12-18 éves tanulók járnak.

Az ismeretátadás és az ezen alapuló gondolkodásra nevelés, képességfejlesztés csak a tanár önmaga és tanulói iránti igényessége mellett lehet eredményes. Tanárainknak úgy kell határozott követelményeket támasztania, hogy egyúttal lehetőséget nyújtsanak a tanuló önállóságának, kezdeményező képességének és kreativitásának kibontakoztatására.

A tanár-diák kapcsolatban a két fél egyenrangúsága mellett a pedagógusé a vezető szerep. Ez különösen a pedagógiai légkör kialakítására, a tanulói aktivitás kibontakoztatására, tevékeny-ségeik megszervezésére, személyiségfejlődésük támogatására vonatkozik.

Eredményes, sikeres oktatás a tanulók motiválása nélkül nem képzelhetőel.

A Janus Pannonius Gimnázium tantestülete nevelő és oktató munkáját a következő alapelvek szerint végzi:

 • Az életkori sajátosságok figyelembevétele
 • A következetesség elve
 • A pedagógus vezető szerepének elve
 • A motiváció elve

Gimnáziumunk e munkát az alábbi kiemelt értékek közvetítésével végzi:

 • Gondolkodás, értelem fejlesztése
 • Egyéni képességek fejlesztése
 • Tisztességre, erkölcsre nevelés
 • Felkészítés továbbtanulásra
 • Rendre, fegyelemre nevelés
 • Anyanyelvi ismeretek oktatása
 • Idegen nyelv tanítása
 • Környezetvédelem és egészséges életmód

 

Induló osztályok: 2024/2025


Hatosztályos (általános) képzés

Az idén 107 éves gimnáziumunkban indított hatosztályos képzés immár 27 éves múltra tekint vissza. Az 1992 óta működő hatosztályos gimnáziumi képzésünkből kikerülő tanulók 95 – 98 %-át veszik fel egyetemekre, amelyet döntő többségük el is végez.

Ezekbe a tehetséggondozó osztályokba azokat a hatodik osztályt befejező tanulókat várjukakik az általános iskolában osztálytársaiknál gyorsabban haladnak a tanulásban, több ismeret mélyebb elsajátítására vágynak, tudatosan készülnek a felsőfokú tanulmányokra.

A szülők hosszú évek óta tartó kívánságát figyelembe véve elindítottuk a hatosztályos gimnáziumban is az emelt szintű matematikaképzést, amit a köznyelv röviden csak matematika tagozatnak hív. Ezt a képzést választható keretben a felvett tanulók ¼ részének kínáljuk.

A már felvett tanulók általános tehetséggondozó képzésben részesülnek, ahol 9. évfolyamtól kezdve biológia, kémia, fizika vagy földrajz orientációt is választhatnak. Ez azt jelenti, hogy a széles körű alapozás mellett a választott terület óraszámainak fokozatos növelésével, és a választott területhez tartozó kompetenciák elmélyítésével a tanulók egyre mélyebb ismereteket sajátítanak el. A választott területek átjárhatók, hiszen a plusz óraszámok nem az ismeretek bővülését, hanem mélyítését szolgálják. Az alapozó és orientációs szakasz után a 11-12. évfolyamon széleskörűen választható órakerettel segítjük a közép- és emelt szintű érettségire történő felkészülést és a sikeres továbbtanulást.

Az első idegen nyelvet, mely a tanulók választása szerint német vagy angol nyelv, heti 3-5 órában, a második idegen nyelvet (angol, német, francia) heti 2-4 órában tanítjuk. A 11. és 12. évfolyamon a 2. idegen nyelvből további 2 órát lehet fakultációban felvenni, így heti 5 órában lehet az adott nyelvet tanulni. Egyéni kérésre szakköri keretben harmadik idegen nyelvként orosz és olasz nyelvi csoportokat is indítunk.


Speciális osztályok (négyosztályos képzés)

Az idén 107 éves iskola az alábbi képzéseket indítja a jövő tanévben.

IDEGEN NYELVI OSZTÁLY (1/2 ANGOL, 1/2 NÉMET)

Az emelt szintű idegen nyelvi osztályban (emelt szintű angol, vagy emelt szintű német) emelt óraszámban tanítjuk az első idegen nyelvet, mely a tanulók választása alapján angol vagy német lehet. A választott nyelv heti óraszáma évfolyamonként 5-6-5-5. A többi tantárgyból általános képzést folytatunk. A 11. és 12. évfolyamon a 2. idegen nyelvből további 2 órát lehet fakultációban felvenni, így heti 5 órában (azaz az 1. idegen nyelvvel megegyező óraszámban) lehet az adott nyelvet tanulni.
Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a választott nyelvből már az általános iskolában is jól megalapozták tudásukat, és akik a klasszikus, általános jellegű gimnáziumi képzés mellett magas szinten kívánják elsajátítani az angol vagy a német nyelvet. Az általános jellegű képzés mellett 11. és 12. évfolyamon széleskörű választható órakerettel segítjük elő a közép – és emelt szintű érettségire történő felkészülést és a sikeres továbbtanulást.

EMELT MATEMATIKA 1/2 OSZTÁLY

Az emelt szintű matematika osztály megyénkben egyedüliként működő képzési forma.

Itt évfolyamonként heti 6 órában tanítjuk a matematikát, miközben az első idegen nyelv – amely német vagy angol nyelv lehet – óraszáma is magas, heti 4-5 óra.

A többi tantárgyból általános képzést folytatunk úgy, hogy a matematikát, informatikát és az idegen nyelveket csoportbontásban tanítjuk.

Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik különös tehetséget és érdeklődést mutatnak a matematika iránt, akik ezzel a tárggyal kívánnak továbbtanulni a különböző felsőoktatási intézményekben (pl.: közgazdasági és műszaki egyetemek).

11-12. évfolyamon széleskörű választható órakerettel segítjük a közép- és emelt szintű érettségire és a továbbtanulásra való felkészülést.

EMELT INFORMATIKA 1/2 OSZTÁLY

Az emelt szintű informatika osztályban emelt óraszámban tanítjuk az informatikát, melynek heti óraszáma évfolyamonként 3-3-4-4 óra. Az oktatás hálózati rendszerbe állított 2*20 géppel korszerűen felszerelt és szélessávú Internet-kapcsolattal rendelkező szaktantermekben folyik. A gépekhez való hozzáférést délután szakköri formában és szabad sávban is biztosítjuk a diákok számára. A többi tantárgyból általános képzést folytatunk úgy, hogy a matematikát, informatikát és idegen nyelveket csoportbontásban tanítjuk, valamint a matematika óraszámát 1 órával megemeljük.

9. és 10. évfolyamon a tanulók fizikából, kémiából, biológiából vagy földrajzból további 1 órát választhatnak.

A négy évfolyamos képzésben második idegen nyelvként angolt, németet, franciát választhatnak a diákok, melynek heti óraszáma 4-3-3-3 óra. Második idegen nyelvből francia nyelvi csoportot csak elegendő számú jelentkező esetén tud indítani iskolánk. Egyéni kérésre szakköri keretben harmadik idegen nyelvként orosz és olasz nyelvi csoportokat is indítunk.

Tájékoztatók a hat- és négyosztályos képzésről, induló osztályokról ITT!

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

Az egyszülős család - nehézségek és segítség

Az egyszülős család - nehézségek és segítség

A KSH jelentése szerint jelenleg közel félmillió olyan szülő van Magyarországon, akik egyedül nevelnek körülbelül 700 ezer gyermeket, akik naponta számos kihívással néznek szembe. Sokszor még most is láthatatlanok a magyar társadalom számára.
Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete_monor.imami

Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete

Hamvazószerda keresztény ünnep, a farsangi időszak utáni első nap. Ezen a napon kezdődik a Húsvét előtti 40 napos böjt, a Szent Negyvennap, a Nagyböjt. 
Karácsonytól karácsonyig c. irodalmi e-antológia pályázat

Karácsonytól karácsonyig c. irodalmi e-antológia pályázat

Pályázat típusa:  irodalmi pályázatBeküldési határidő: 2024. április 30.Korcsoport: 25 év alatti fiatalok
VIII. Nits Márta Országos Népdaléneklési Verseny

VIII. Nits Márta Országos Népdaléneklési Verseny

Pályázat típusa:  média pályázatBeküldési határidő: 2024. március 15. és 31.Korcsoport: 25 év alatti fiatalok
Ugrás az oldal tetejére