Jelenlegi hely

Ha már hőszigetelünk, hozzuk ki vele a maximumot!

Az épületeink élettereink és befektetéseink is egyben, melyek jelentős kihatással vannak jelenlegi és jövőbeni életminőségünkre, gazdasági lehetőségeinkre, nem szabad erről megfeletkezni akkor sem, amikor házunk szigeteléséhez anyagokat választunk!

Miért fontos, a komplex szemlélet a hőszigetelés kiválasztásakor?

Legyen szó új építésről vagy meglévő épületünk, családiházunk felújításáról mára elképzelhetetlen a megvalósításuk hatékonyan hőszigetelt szerkezetek nélkül. Épületeink határoló szerkezetei nagy mértékben kihatással vannak a belső lakóklímára, akusztikai komfortra, tűzbiztonságra, energiahatékonyságra, tartósságra, értékállóságra, ezért nem mindegy, hogy házunk hőszigeteléséhez milyen szigetelést és szerkezeti kialakítást választunk. Vannak komplex védelmet nyújtó szigetelések és vannak, amelyek akusztikai, tűzvédelmi vagy egyéb szempontból gyengébb teljesítményűek.

Sok bosszúságtól, építési hibától és nem utolsó sorban költségnövekedéstől kímélhetjük meg magunkat, ha a műszaki tartalmat hozzáértő tervezővel terveztetjük meg, lehetőségekhez mérten részletes kivitelezési dokumentációban rögzítve, a szükséges méretezésekkel ellenőrizve, nem pedig a munkára szerződő kivitelezőre bízzuk. A hagyományos építési szerkezetek esetében kellő tapasztalattal és szakértelemmel rendelkeznek a kivitelezők, de a modernkori anyaghasználat és összetett, réteges szerkezeti megoldások olyan komplex tervezői szemléletet igényelnek, amelyek nélkül borítékolhatók a kivitelezés közben, rosszabb esetben a használat során felmerülő pl. penészesedési, hőhidassági, páratechnikai problémák. Vannak olyan meglévő szerkezetek, amelyeken egy rosszul megválasztott utólagos szigetelés ronthat páratechnikai, akusztikai, tűzvédelmi szempontból.

Ahhoz, hogy a tervezőt megfelelő információkkal tudjuk ellátni, fontos, hogy a beruházással kapcsolatban alapvető szempontokat rögzítsünk, valamint azt is melyek azok, amelyek kiemelten fontosak a számunkra, melyek, amelyek vonatkozásában kompromisszum készek vagyunk és melyek, amelyek nem jelentősek.

A teljesség igénye nélkül ilyen szempontok lehetnek az alábbiak:

 • Épület energetikai besorolása – energiahatékonysága – milyen kategóriát szeretnénk elérni?
 • Felület - térfogat arány, határoló szerkezetek összetettsége – kihat a hőhidasságra, hőveszteségre
 • Akusztikai komfort – fontos e, hogy a közlekedési zaj vagy a szomszédok okozta hangok kizárásra kerüljenek
 • Tűzbiztonság – fontos e számunkra, hogy életünket, vagyontárgyainkat biztonságban tudjuk
 • Gépészeti rendszerek, megújuló energiahasználat
 • Egészségvédelmünk, életminőségünk javítása
 • Természetes alapanyag használat
 • Tartósság – élettartam, kivitelezési technológia
 • Környezettudatosság, fenntarthatóság
 • Bővíthetőség, funkció flexibilitás – fontos e, hogy az alkalmazott szigetelés a későbbi fejlesztéseket ne korlátozza?
 • Minősítések, igazoló dokumentumok, szavatosság, jótállás
 • Értékállóság, értéknövelés
 • Költségcsökkentés, megtérülés, árérzékenység
 • Hazai gyártásból származó termékek használata

Az általunk fontosnak tartott szempontrendszerek, a rendszerminősítések, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások azok, amelyeket figyelembe kell venni az alkalmazható hőszigetelések megválasztásakor. Aki építkezik az tudja, hogy igaz az a mondás, hogy a minőségnek ára van. Ahogy igaz ez a kivitelezésre, az építőanyagokra, gépekre, berendezésekre, úgy igaz a hőszigetelő anyagokra is. Építtetőként hajlamosak vagyunk az eltérő típusú hőszigeteléseket azonos szinten kezelni és ár alapján összehasonlítani azokat, holott műszaki paramétereik alapján igen eltérő tulajdonságokkal bírhatnak, amelyek nagyban befolyásolhatják az épületünk építési minőségét. Nem azonos tulajdonságokkal bíró szigetelések esetén ne döntsünk ár alapján! Legyünk megfontoltak és mérlegeljük mit kapunk a pénzünkért, mert az előnyök vagy hátrányok hosszú távon meghatározók lehetnek!

Mennyire fontos paraméter a szigetelés hőszigetelő képessége?

A hőszigetelőanyagok hőszigetelő képességénél, tervezési értékként annak hővezetési tényezőjét (ʎD lambda) szokták figyelembe venni. Ez a szám minél kisebb, annál jobb hőszigetelő képességről beszélünk, viszont fontos azt rögzíteni, hogy egy termék hőszigetelő képessége és a szerkezetben történő alkalmazáskori hatékonysága nem mindig egyenesen arányos. A hatékonyan szigetelt szerkezet hőszigetelő képessége (hőátbocsátási tényezője, U érték) elsődlegesen a fontos, ami függ a szerkezet kialakításától, légzárásától, az illesztések pontosságától, hőhidasságától, stb. A hatékonyság romlása egy szerkezetnek a nem megfelelő kialakításból fakadóan akár 20-50%-is lehet!

Nem szabad kizárólag a szigetelés hővezetési tényező alapján választani, a mechanikai és egyéb tulajdonságok (pl. akusztikai, tűzvédelmi) sokkal fontosabbak lehetnek, mivel egy rosszabb hőszigetelő képességű anyag választása esetén vastagabb hőszigetelés alkalmazásával tudjuk javítani a szerkezet hőszigetelő képességét, viszont akusztikai paramétereit, tűzvédelmét, tartósságát, hatékonyságát, stb. nem, ha csak a jobb hővezetési tényezője miatt választunk a többi paraméterében rosszabb tulajdonságokkal bíró terméket.

Szerelt szerkezetben egy lazább, rugalmas szálszerkezetű anyag hatékonyabb, mivel képes illesztési hézagok nélkül kitölteni a szerkezetet, mint egy merevebb lemez termék. A mechanikai tulajdonság azért is nagyon fontos, hogy a szigetelés élettartama alatt állékony maradjon, ne csússzon le, ne tömörödjön össze, a felület tartós maradjon, ne repedezzen össze. Előny, ha nem zsugorodik, nincs hőmozgása egy szigetelőanyagnak! Ilyenek például az ásványgyapot szigetelések, melyeknek számos egyéb kiemelkedő olyan tulajdonsága is van, amit a választásunkkor érdemes figyelembe venni!.

Milyen hőszigetelő anyag vastagságot válasszunk házunk szigeteléséhez?

Új építés esetén a vonatkozó energetikai előírások azok amelyek befolyásolják, hogy milyen vastagságú szigeteléssel fogjuk elérni a tervezett energetikai besoroláshoz szükséges hőszigetelő képességét a szerkezetnek. Meglévő épület felújítása esetén is törekedjünk a szabályozásban szereplő minimum szerkezeti hőátbocsátási tényező elérésére, viszont lehetnek olyan esetek, amikor a rendelkezésre álló hely fogja meghatározni az alkalmazható hőszigetelőanyag vastagságot. Alapelv, hogy az épületburok védelmi síkjai (hővédelem, zajvédelem, tűzvédelem, páravédelem, légzárás stb.) legyenek felületfolytonosak és lehetőség szerint ahol az elvárás egyenértékűek. Kerüljük a hő- és hanghidakat!

Egy épületen alkalmazott anyagok és kivitelezési minősége valamint energetikai besorolása kihatással van az épület mindenkori forgalmi értékére valamint az üzemeltetési költségekre is. Ne sajnáljuk a pénzt szakértő tervező bevonására! A műszaki tartalom meghatározásakor törekedjünk arra, hogy a lehető legjobb besorolást érjük el, amit anyagi lehetőségeink alapján meg tudunk valósítani, mert ezzel épületünk hosszútávú értékállóságát is tudjuk biztosítani a rezsiköltségek csökkentése mellett. Tartsuk szem előtt, hogy egy épület energetikai minőségét, egy beruházás költségét hiba csak a megtérülés oldaláról vizsgálni, mivel abban nincsen benne a beruházás jelentős érték és komfort növelő hatása!

Egy jól megtervezett értékálló beruházás, értéknövelő anyagokkal és minőségben megvalósuló felújítás más az építési tevékenységgel többet emelhet egy épület értékén, mint amennyit ráköltöttünk. (Természetesen ez összefüggésben áll az ingatlan elhelyezkedésével!)

Mitől függ egy hőszigetelt szerkezet hatékonysága?

Egy szerkezet hőszigetelő képességének hatékonysága nem csak az alkalmazott anyagok hőszigetelő képességétől függ, hanem a szerkezetben alkalmazott egyéb anyagoktól, rétegrendektől, kivitelezési minőségtől, a szerkezeti kapcsolatok kialakításától, hőhidasságától, az illesztések pontosságától, a lég- és párazárástól, a filtrációs hőveszteségektől vagy pl. szerkezeten belül az áramló levegő hatásától.

A megfelelő hőszigetelés kiválasztásához mindig gondolkodjuk szerkezetben! Segítségünkre lehet a jó döntés meghozatalában, ha a közelmúltban megjelent Szálas hőszigetelő anyagok elvárt műszaki teljesítménynek meghatározási elvei Építésügyi Műszaki Irányelvet átolvassuk, mely ingyenesen leölthető az ÉMI honlapjáról. (Kattintson a szövegre a gyors eléréshez!)

Választhatunk minőségi anyagokat, ha azokat nem megfelelően megválasztott szerkezetben alkalmazzuk vagy nem megfelelő kivitelezéssel készítjük el, az elvárt eredmény elmaradhat.

Mit kockáztatunk, ha nem megfelelően választunk hőszigetelést és szerkezeti kialakítást?

 • alacsonyabb lesz a költségmegtakarítás,
 • nem lesz megfelelő az akusztikai és belső téri komfort,
 • a hőhidak és hidegebb felületek mentén penészesedés jelenhet meg,
 • a szerkezeten vagy azon belül páralecsapódás lehet ami szerkezeti nedvesedést, penészesedést, károsodást okozhat,
 • nem lesz tartós a szerkezeti kialakítás, pl. repedezni kezdhet a vakolat, lecsúszhat a szigetelés, ami jelentős hőveszteséget és penészesedést is okozhat
 • ronthatja a meglévő épület tűzvédelmi tulajdonságait, tűzvédelmi kockázatot hordozhat
 • nem lesz elég hatékony energetikai szempontból a szerkezetünk és vele együtt az épületünk
 • nem fog megfelelni a vonatkozó energetikai, akusztikai vagy tűzvédelmi követelményeknek a házunk, a helyrehozatal többletköltséget eredményezhet
 • az igazoló dokumentumok nem lesznek megfelelőek, akár a termékszavatossági, jótállási igény érvényesítésünk is ellehetetlenülhet, hibás teljesítés esetén.

A Szálas hőszigetelő anyagok elvárt műszaki teljesítménynek meghatározási elvei Építésügyi Műszaki Irányelvben választ kapunk a legfontosabb kérdésekre mely a házunk hőszigetelésének kiválasztásakor elengedhetetlen a jó döntés meghozatalához! Tájékozódjon hiteles, független szakmai forrásból, fordítson időt arra, hogy az alábbi pontjait átolvassa az irányelvnek:

 • Hőszigetelés, hőveszteség, hővédelem
 • Páravédelem
 • Légzárás, szélzárás
 • Állagvédelem
 • Zajvédelem, épületakusztika
 • Tűzvédelem
 • Mechanikai tulajdonságok, terhelések
 • Kivitelezhetőség, rögzíthetőség

A kőzetgyapot szigetelések talán a legteljesebb körűen tudják kielégíteni napjaink kihívásai által támasztott követelményeket.

Azok számára akik értéknövelő, tartós, környezetünket védő, természetes alapanyagú megoldásokat keresnek, amelyek választ nyújthatnak a hő-, zaj-, tűzvédelem területén napjaink kihívásaira, a biztonságos, komfortos, egészséges életterek létrehozása során, azoknak megfelelő választás a ROCKWOOL szigetelés. Természetesen azok számára is akik nem gondolkodnak ilyen mélységekben vagy a fenntarthatósági célok elérésében, ők az új építések és felújítások során extraként kapják és tapasztalhatják majd meg a hőszigetelés választásakor annak a hőszigetelésen kívüli további kedvező tulajdonságait!

Azt, hogy miért érte meg kőzetgyapot hőszigeteléseket választani, nagyon sok felhasználó megtapasztalta már! A több mint 80 év tapasztalattal gyártott ROCKWOOL szigetelések használata során az alábbi termékelőnyöket élvezhetik:

 • Hővédelem – jó hőszigetelő képesség, beépítési szituációhoz igazodó szálszerkezet a hőszigetelés hatékonysága érdekében
 • Zajvédelem – kiváló akusztikai paraméterek
 • Tűzvédelem – nem éghető, füstöt nem fejleszt, égve nem csepeg
 • 1000 C° feletti olvadáspont – tűzvédelmi szigetelésként is alkalmazható, képes megvédeni a szerkezeteket
 • Környezetvédelem – nem veszélyes hulladék, újrahasznosíthatóság
 • Páraáteresztő – segíthet egyes kialakításokban megelőzni a penészesedés
 • Hidrofóbizált
 • Természetes alapanyagból készül – a bazaltkő minden előnyös tulajdonságát magában hordozza
 • Tartós, öregedés álló, hosszú élettartamú
 • Alak és mérettartó – nem zsugorodik, nincs hőmozgása
 • Beépítési szituációhoz igazodó testsűrűségek és kiváló mechanikai tulajdonságok
 • Nem tartalmaz égéskésleltetőket
 • Tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül beépíthető – kötöttségek nélküli tervezést tesz lehetővé
 • Nem befolyásolja tűzvédelmi szempontból a létesítmény bővíthetőségét, funkcióváltását
 • Felújítás esetén nem rontja le az épületszerkezet vagy építmény tűzvédelmi tulajdonságait
 • Gombák, rovarok, bogarak nem károsítják
 • Nincs anyagösszeférhetetlensége
 • Nem lép reakcióba más építőanyagokkal, még épülettűz során sem
 • Széleskörben rendelkezésre álló rendszerminősítések - építési rendszerekben, szerkezetekben az egyik legtöbbet vizsgált hőszigetelő anyag,
 • Értékálló, értéknövelő hőszigetelőanyag
 • A CLP, a GHS és a REACH rendeletek alapján a ROCKWOOL® szálas termékek nem veszélyesek fizikai, egészségügyi és környezeti szempontból
 • EUCEB minősítésnek megfelelő termék
 • Magyarországon gyártott termék szortiment
 • Folyamatos gyártásközi ellenőrzés mellett készül, ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik
 • Magyarországi jogi környezethez igazodó terméktámogatás áll rendelkezésre

Ha komplex hőszigetelési megoldások érdeklik, kérdés esetén forduljanak szakértőinkhez bizalommal: https://www.rockwool.hu/kapcsolat/

Szponzorált tartalom

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

3 tipp, hogy szinten tartsuk a szeretettankunk!

3 tipp, hogy szinten tartsuk a szeretettankunk!

Vajon mennyire figyelünk oda, hogy tele legyen a saját és társunk szeretettankja? Mennyire befolyásolják a külső események, hírek a saját szerelmi életünket? Mit tehetünk azért, hogy boldogan éljünk, szeretetben? Van még ilyen? – Ihász Anita párkapcsolati tréner írása.
Amikor gördeszkától zajos a tér - legújabb kamaszoknak szóló könyvéről beszélgettünk Egressy Zoltán íróval

Amikor gördeszkától zajos a tér - legújabb kamaszoknak szóló könyvéről beszélgettünk Egressy Zoltán íróval

Nem sok közöm volt valaha a gördeszkás sporthoz, persze hogy deszkás fiatalokról szóló könyvet sem olvastam. Ahogy felnőttként kamaszoknak szólót se. Így igazi üdítő könyves kaland volt Egressy Zoltán új, (nem csak) kamaszoknak szóló könyve, A virágot jelentő deszkák.
Mesélj, mi volt ma a suliban? 25 beszélgetésindító ötlet

Mesélj, mi volt ma az oviban, suliban? 25 beszélgetésindító ötlet

Hogyan tudhatjuk meg a gyerektől, hogy mi történt aznap a suliban, oviban és éppen hogy érzi magát az iskolai, baráti közösségében? Egyszerű: kérdezzük meg! Na, de hogy tegyük fel a kérdést, hogy válaszoljon is rá?
Hogyan meséljünk a kamaszoknak? Létezik közös pont a szuperhősök és a mitológia között?

Hogyan meséljünk a kamaszoknak? Létezik közös pont a szuperhősök és a mitológia között?

Kamaszoknak mesélni? Kell nekik egyáltalán a mese? És a felnőtteknek? Zalka Csenge Virággal beszélgettünk a mesélés titkairól. Csenge maga is egy tüneményes mesélő. Főállásban mesevilág uralkodónője, mellékállásban pedig A MESEVILÁG nagykövete.
Ugrás az oldal tetejére